• Du kan på denne side læse om de jagtarealer, som Nibe Jagtforening udbyder.

  Læs her om: Jagten i Aars Skov, Andejagt og Drivjagt i Polen.

 • Aars Skov
  Foreningen har et dejligt 150 hektar stort jagtområde i Aars skov

 • Jagten i Aars skov organiseres og drives af et konsortie under foreningens jagtudvalg.

 • Formand for konsortiet er Poul Jacobsen (20351651) kasserer er Hans Lasse Christiansen.

 • Vi har fra 15/5 2021 lejet jagten i Aars Skov, 150 hektar skovområde og der er nu dannet et 10 mands konsortie under foreningens jagtudvalg. Kontrakten løber i 5 år.

 • Jagtforeningen er med i konsortiet og har 1 bukkejagtsplads og 2 pladser på alle fællesjagter. Disse pladser deles ud til nye medlemmer og medlemmer der yder en indsats i foreningen.

 • Vi du rigtig gerne med i denne jagt, kontakt da Søren Steffensen på 51944060.
  PS: pt. er der dog kort venteliste!


 • Her ser du jagtarealet;
  Aars Skov Arealet.jpg


 • Andejagt igennem Nibe Jagtforening

  Nibe Jagtforening tilbyder igen i år andejagt på foreningens arealer. Arealerne består i år af to strandenge ved Barmer ud for Vår holme.

  På strandengene er der plads til 2-3 hold på hver eng af gangen. Begge strandenge har gode vandhuller som ænder slår på.  

  Et jagtkort koster 900kr. og giver adgang til fri jagt på ænder og gæs på alle stykkerne igennem hele sæsonen, ydermere må der medbringes 1 gæst per jagtkort.

  For at få adgang til jagten skal man være medlem af Nibe Jagtforening, enten som ordinært medlem (982kr. i 2021) eller som ekstraordinært medlem (239kr. i 2021), hvis du allerede er medlem af en anden jagtforening under DJ.

  Medlemskab kan foregå via dette ved at kontakte foreningens formand: https://nibejagtforening.dk/index.php/om-foreningen/bestyrelsen/formand

  For spørgsmål ring til Mads Ditlev på 20709505 eller Søren på 51944060

  Her finder du foreningens andejagt;

  Rute til engene 1.JPG

   

  Drivjagt i Polen

  Foreningens årlige drivjagtstur til Polen er et hit!

  Kontakt Michael "Lykkemink" Pedersen på 61262265, når du vil vide mere om turen, der typisk ligger 1. uge i december. For 2021 er turen booket fra 7. til 12. december - 4 jagtdage! 

  IMG_0608.jpg

  Michael Lykkemink med en af sine mange store hjorte.

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/