• Du kan på denne side læse om de jagtarealer, som Nibe Jagtforening udbyder.

  Læs her om: Jagten i Aars Skov, Andejagt og Drivjagt i Polen.

 • Foreningsjagten i Aars Skov 2023-24 sæsonen: 

 • Dato for fællesjagter 2023/24;

  Lørdag den 7. oktober

  Søndag den 5. november (harejagt er med)

  Søndag den 26. november

  Søndag den 10. december (Riffeljagt)

  Lørdag den 30. december

  Søndag den 21. januar

  Det er Poul Jacobsen, som er formand for dette jagtkonsortie i jagtforeningsregi, og Poul kan nås på; poul@web-post.dk eller 20351651 og vil helt sikkert sørge rigtig godt for deltagerne på dagen.

 • Jagtforeningen har to gæstepladser på hver af de ovenstående fællesjagter og det er en af disse, som jagtforeningen kan tilbyde - ring til Peter på 25256414 eller Søren 51944060, hvis du kunne tænke dig, at komme med på jagt.

  Der er obligatorisk vildt/bengæt, der koster 50,-. Dette er også inklusive rundstykker.

  Alle dagene starter jagten kl. 9:00. der vil være rundstykker i klubhuset i Aars, Plantagevej kl. 08.30 – hvor dagens jagt også planlægges.

 •  

 • Generelt om foreningsjagten i Aars Skov: 
  Foreningen har et dejligt 150 hektar stort jagtområde i Aars skov

 • Jagten i Aars skov organiseres og drives af et konsortie under foreningens jagtudvalg.

 • Formand for konsortiet er Poul Jacobsen (20351651) kasserer er Hans Lasse Christiansen.

 • Vi har fra 15/5 2021 lejet jagten i Aars Skov, 150 hektar skovområde og der er nu dannet et 10 mands konsortie under foreningens jagtudvalg. Kontrakten løber i 5 år.

 • Jagtforeningen er med i konsortiet og har 1 bukkejagtsplads og 2 pladser på alle fællesjagter. Disse pladser deles ud til nye medlemmer og medlemmer der yder en indsats i foreningen.

 • Vil du rigtig gerne med i denne jagt, kontakt da Søren Steffensen på 51944060.
  PS: pt. er der kort venteliste!


 • Her ser du jagtarealet;
  Aars Skov Arealet.jpg


 • Andejagt igennem Nibe Jagtforening

  Nibe Jagtforening tilbyder igen i år andejagt på foreningens arealer. Arealerne består i år af to strandenge ved Barmer ud for Vår holme.

  På strandengene er der plads til 2-3 hold på hver eng af gangen. Begge strandenge har gode vandhuller som ænder slår på.  

  Et jagtkort koster 900kr. og giver adgang til fri jagt på ænder og gæs på alle stykkerne igennem hele sæsonen, ydermere må der medbringes 1 gæst per jagtkort.

  For at få adgang til jagten skal man være medlem af Nibe Jagtforening, enten som ordinært medlem (1.010kr. i 2023) eller som ekstraordinært medlem (246kr. i 2023), hvis du allerede er medlem af en anden jagtforening under DJ.

  Medlemskab kan foregå via dette ved at kontakte foreningens formand: https://nibejagtforening.dk/index.php/om-foreningen/bestyrelsen/formand

  For spørgsmål ring til Mads Ditlev på 20709505 eller Søren på 51944060

  Her finder du foreningens andejagt;

  Rute til engene 1.JPG

   

  Drivjagt i Polen

  Foreningens årlige drivjagtstur til Polen er et hit!

  Kontakt Michael "Lykkemink" Pedersen på 61262265, når du vil vide mere om turen, der typisk ligger 1. uge i december. For 2023 er turen booket fra 6. til 10. december - 4 jagtdage! 

 • Vi er normalt 14-16 jægere med på turen, fortrinsvis fra Nibe Jagtforening - ellers fylder vi op "udefra" - der skydes efter prisliste og alle skyder med i fælles pulje. Ring og snak med Michael for alle detaljer.

 • Vi forsøger altid at køre sammen i mini busser - når ikke det er muligt, så kører vi i egne biler. Regn med en pris på 8.500,- + vildt efter prisliste.

 • IMG_0608.jpg

  Michael Lykkemink med en af sine mange store hjorte.

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/