• Du kan på denne side læse om de jagtarealer, som Nibe Jagtforening udbyder.

  Læs her om: Jagten i Aars Skov, Andejagt og Drivjagt i Polen.

 • Foreningsjagten i Aars Skov 2024-25 sæsonen: 

 • Dato for fællesjagter 2024/25;

  Lørdag den 5. oktober

  Lørdag den 26. oktober (harejagt er med)

  Lørdag den 16. november

  Søndag den 7. december (Riffeljagt)

  Lørdag den 28. december

  Søndag den 18. januar

  Det er Poul Jacobsen, som er formand for dette jagtkonsortie i jagtforeningsregi, og Poul kan nås på; poul@web-post.dk eller 20351651 og vil helt sikkert sørge rigtig godt for deltagerne på dagen.

 • Jagtforeningen har to gæstepladser på hver af de ovenstående fællesjagter og det er en af disse, som jagtforeningen kan tilbyde - ring til Peter på 25256414 eller Søren 51944060, hvis du kunne tænke dig, at komme med på jagt.

  Der er obligatorisk vildt/bengæt, der koster 50,-. Dette er også inklusive rundstykker.

  Alle dagene starter jagten kl. 9:00. der vil være rundstykker i klubhuset i Aars, Plantagevej kl. 08.30 – hvor dagens jagt også planlægges.

 •  

 • Generelt om foreningsjagten i Aars Skov: 
  Foreningen har et dejligt 150 hektar stort jagtområde i Aars skov

 • Jagten i Aars skov organiseres og drives af et konsortie under foreningens jagtudvalg.

 • Formand for konsortiet er Poul Jacobsen (20351651) kasserer er Steen Christiansen.

 • Vi har fra 15/5 2021 lejet jagten i Aars Skov, 150 hektar skovområde og der er nu dannet et 10 mands konsortie under foreningens jagtudvalg. Kontrakten løber i 5 år.

 • Jagtforeningen er med i konsortiet og har 1 bukkejagtsplads og 2 pladser på alle fællesjagter. Disse pladser deles ud til nye medlemmer og medlemmer der yder en indsats i foreningen.

 • Vil du rigtig gerne med i denne jagt, kontakt da Søren Steffensen på 51944060.
  PS: pt. er der kort venteliste!


 • Her ser du jagtarealet;
  Aars Skov Arealet.jpg


 •  

 • Andejagt igennem Nibe Jagtforening

  Nibe Jagtforening har i rigtig rigtig mange år kunne tilbyde andejagt på foreningens arealer, bl.a. "Dæmningen" ved Valsted, "Halkær søen" og flere strandenge ved Barmer ud for Vår holme.

 • Desværre kan vi ikke for 2024-2025 ikke tilbyde medlemmerne dette.

 • Foreningen ser naturligvis på andre muligheder for andejagt, og så snart der er nyt bliver det lagt op her på hjemmesiden og informeret bredt ud.  

 • Så; Nibe Jagtforening kan ikke tilbyde andejagt i 2024-2025!

 • For spørgsmål ring til Mads Ditlev på 20709505 eller Søren på 51944060

   

 • Drivjagt i Polen

  Foreningens årlige drivjagtstur til Polen er et hit!

  Kontakt Søren Steffensen på 51944060, når du vil vide mere om turen, der typisk ligger 1. uge i december, i 2024 er det dog sidst i november. For 2024 er turen booket fra 28 november. til 1. december - 3 jagtdage! 

 • Vi er normalt 14-16 jægere med på turen, fortrinsvis fra Nibe Jagtforening - ellers fylder vi op "udefra" - der skydes efter prisliste og alle skyder med i fælles pulje. Ring og snak med Søren for alle detaljer.

 • Vi forsøger altid at køre sammen i mini busser - når ikke det er muligt, så kører vi i egne biler. Regn med en pris på 8.500,- + vildt efter prisliste.

 • IMG_0608.jpg

  Michael Lykkemink med en af sine mange store hjorte.

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/