Kursus i vildtsygdomme og hygiejne for jægere

Nibe Jagtforening afholder d. ingen dato på nuværende kl. 18-22 kursus i vildtsygdomme og hygiejne. I klubhuset på Aalborgvej 47 9240 Nibe

Vildtsygdomme_JJ.jpg

Indhold:
- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre
faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer
m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse
med afsætning af levende vildt.

Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004 og er godkendt som hygiejne bevis for jægere             der skal på jagt i Tyskland samt, Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.

Medbring jagttegn da jagttegnsnummeret bruges til registrering. Der udstedes efter endt kursus kursusbevis på Dansk, Engelsk og Tysk.

 Undervejs på kurset serveres sandwich el. lign., 1 øl eller sodavand - og fri kaffe

Pris: Kr. 500-

Tilmelding: Senest 20/09

Kontaktperson: Jan Jensen 30257052 jansj63@gmail.com

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/