Lokkejagt på ræv

Lokkejagt_ræv.jpg

Ønsker man mere vildt på sit terræn, er det vigtigt, at man udover terrænplejen også fokuserer på at regulere rævebestanden. Lær om lokkejagt på ræv på dette kursus.

Formål: Rævens rolle som prædator er velkendt, og utallige undersøgelser har påvist, at råvildt og småvildt påvirkes kraftigt af prædation fra ræve. Ønsker man mere vildt på sit terræn, er det derfor vigtigt, at man udover terrænplejen også fokuserer på at regulere rævebestanden.

 Lokkejagt på ræv er meget populær i vores nabolande - men forholdsvis ukendt i Danmark. Jagtformen er meget spændende og giver minimal forstyrrelse på terrænet, da man ved at mestre den rette kaldeteknik kan lokke ræven ind på skudafstand fra selv meget store afstande.

indhold: Lokkekaldet, Camouflage, Lyden, Øvelse, Placeringen i terrænet,

Rævens opholdssteder, Oversigtsforhold, praktisk jagt, afsluttende evaluering.

Tidspunkt: Lørdag d. Ingen dato på nuværende  kl.10.00-19.00

Sted: Aalborgvej 47 9240 Nibe

Pris: 400 kr. incl. Frokost og kaffe

Tilmelding: Jan Jensen 30257052

Medbring: praktisk jagttøj, jagtriffel, jagttegn og tilladelse, evt. lokkekald(kan købes på kurset)

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/