Riffelprøve - de nye retningslinjer

Før prøven, skal du:

Gennemføre obligatorisk skydeforløb sammen med en riffelinstruktør

·    Tilmelde dig riffelprøven  

·    Sikre, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens), ellers kan prøven ikke aflægges.

Ved prøven, skal du:

Forevise blanket for gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, gyldigt jagttegn og fotolegitimation.

Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Husk at sikre din våbentilladelse er i orden. Våbennummeret på våbentilladelsen og våbnet skal stemme overens.

Det medbragte våben og ammunitionen skal opfylde lovens krav til jagt på råvildt, med hensyn til krav til anslagsenergi og kuglevægt.

Du må således gerne anvendes fuldkappet ammunition, herunder træningsammunition, bare ammunitionen overholder kravet til kuglevægt og anslagsenergi til jagt på råvildt.

Der må anvendes lyddæmper til prøven.

NYT……..

Gennemførsel af det obligatoriske riffelskydeforløb er en betingelse første gang en aspirant aflægger riffelprøven.

·       Dette skydeforløb kan gennemføres på træningsaftener

·       Aspiranten skal afgive 5x5 skud fra de oplistede jagtrelevante skydestillinger. (antal skud 25 stk.)

ü  Stående skydestilling med anlæg

ü  Stående skydestilling uden anlæg

ü  Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg

ü  Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg

ü  Siddende på stol med anlæg

Der stilles ikke krav til træfning af opstillede mål.

Dokument udfyldes efter endt skydning af riffelinstruktøren.

Links:

https://udgivelser.jaegerforbundet.dk/2020/medlemsblad/medlemsblad-820/?page=8

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1009

Ønsker du dette skydeforløb, skal du ringe og booke en tid, da vi afsætter en riffelinstruktør på dagen.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte.

Jan Jensen

+45 30257052

Jansj63@gmail.com

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/