Nibe og Omegns Jagtforening har 2 æresmedlemmer. Udnævnelse af æresmedlem mer foretages af foreningens bestyrelse. Der fordres enighed.

Denne fornemme hæder, kan tildeles medlemmer, der gennem mange år har ydet en speciel stor indsats, til gavn for foreningens medlemmer - og en som bidrager positivt til foreningsarbejdet og gennem tiden har påtaget sig opgaver i bestyrelse eller udvalg.

Den officielle udnævnelse foregår på generalforsamlingen.

Nuværende æresmedlemmer i Nibe og Omegns Jagtforening;

  • Kjeld Pedersen,  mangeårigt bestyrelsesmedlem og tidligere formand

  • Leo Frederiksen, mangeårigt bestyrelsesmedlem og tidligere formand

Kjeld Pedersen, billede fra en skøn jagtdag på Riisgaarden 9. oktober 2016 (hvor Kjeld bl.a. leverede en flot hare)

Leo Frederiksen, billede fra besøg ved Leo dagen før hans 75 års fødselsdag 6. oktober 2019

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/