• Foreningen har et dejligt 150 hektar stort jagtområde i Aars skov

  • Jagten i Aars skov organiseres og drives af et konsortie under foreningens jagtudvalg.

  • Formand for konsortiet er Poul Jacobsen (20351651) kasserer er Hans Lasse Christiansen.

  • Vi har fra 15/5 2021 lejet jagten i Aars Skov, 150 hektar skovområde og der er nu dannet et 10 mands konsortie under foreningens jagtudvalg. Kontrakten løber i 5 år.

  • Jagtforeningen er med i konsortiet og har 1 bukkejagtsplads og 2 pladser på alle fællesjagter. Disse pladser deles ud til nye medlemmer og medlemmer der yder en indsats i foreningen.

  • Vi du rigtig gerne med i denne jagt, kontakt da Søren Steffensen på 51944060.

  • PS: pt. er der dog kort venteliste!

Dato for fællesjagter 2022; Disse er endnu ikke fastlagt, men vil blive informeret  her på siden så snart de ligger fast.

Der er rundstykker (i klubhuset?) kl. 08.00.

Søndag d. ?/10-2022 kl.09.00

Lørdag d. ?/11-2022 kl.09.00

Søndag d. ?/12-2022 kl.09.00                                                                          

Onsdag d. ?/12-2022 kl.09.00

Lørdag d. ?/01-2023 kl.09.00

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/