Info til alle som har købt patroner. På lørdag mellem kl. 12.00 og 14.00 vil det være muligt at hente sine flugtskydningspatroner i klubhuset. Vi håber, at så mange som muligt vil komme og hente sine patroner (-;