Vi har kun 2 stykker andejagt i Halkærsøen i 2019/20 samt 1 strandeng i Staun.

 

På stykkerne er der opsat skjul. Brug altid jollen på stykket til højre på billedet, da der er gamle grøfter, som det ikke er sjovt at falde i. Det er ikke længere tilladt at parkerer på det anviste stykke lige efter broen. Hold i siden af vejen eller på parkeringen ved shelters-pladsen på modsatte side af vejen.

Halkær sø

Vi har kun ande, gåsejagten og bekkasinjagten og dermed ikke jagten på andre vildtarter. I år (sæsonen 2019/20) Er det ikke længere tilladt at parkere ved parkeringen lige efter broen.

Der arbejdes i øjeblikket på at der bliver opstillet faste skjul på de to stykker. Her får vi nok brug for en hjælpende hånd fra dem som gerne vil være med i jagten. Nærmere info følger.. Skjulene er på plads og klar til brug (-;

Så kom der et stykke strandeng på plads (-; Det ligger mellem landstedet og staun. Se kortet:

Staun enge

På kortet herunder kan du se hvordan man kommer til stykket fra landevejen:

Eng ved Staun 

Staun enge

Der arbejdes stadig på en eng eller to mere! Så husk at købe et jagtkort (-; jo flere som vil være med, jo mere jagt lejer vi..

Prisen for jagtkort vil blive 900 kr. og det er tilladt at tage en gæst med.

Det er ikke meningen, at foreningen skal tjene på formidlingen af jagten. Så jo flere som indløser jagtkort, jo mere jagt vil vi kunne leje fremover. Bliver det en succes vil vi forsøge at leje mere andejagt allerede i denne sæson.

Du kan betale til Mads kontant, eller bruge kontonr. 9367 2475742616 Hvis du bruger kontonr., så skriv: Andejagt og dit navn. 

Kontaktperson: Mads Ditlev 20709505

 

IMG 0302